Datapolitik

Vår datapolitik uppdaterades senast 20 okt. 2020 - för att se vad som har ändrats klickar du här här.

 1. Vilken typ av information samlar vi in?

Vi samlar in information som krävs för att vägleda och övervaka din kroppstransformation. Informationen vi samlar in kan grupperas i två olika kategorier; kontaktinformation och antropometrisk information om din kropp. Den förstnämnda består av den information som krävs för att vi ska kunna identifiera dig, hålla kontakten med dig och skicka uppdateringar till dig. Det senare består av statistik om din kropp, bilder och relaterade anteckningar om humör, matsmältning och allmänt välbefinnande som kontinuerligt uppdateras av dig - förutsatt att du är i en coaching-prenumeration. Dessutom samlar vi in dina betalningsuppgifter samt information om webbplatsens och mobilappens användning.

 1. Hur använder vi denna information?

Vi använder din kontaktinformation för att hålla kontakten med dig. Antropometrisk information om din kropp används för att utforma skräddarsydda måltids- och träningsplaner. När du går igenom din coachnings-cykel kan du kontinuerligt tillhandahålla information som korrekt återspeglar alla förändringar eller anpassningar i din kropp. Denna information samlas sedan in och används för att fatta välgrundade beslut om din framtida coachning för att på bästa sätt stötta ditt mål. Denna information ger viktig statistik som vi använder för att bättre förstå effekten av olika metoder för bantning och träning. Informationen om webbplatsens och mobilappens användning används för att kontinuerligt förbättra upplevelsen av våra produkter.

 1. Hur länge lagras denna information?

Din personliga information lagras bara så länge som det är nödvändigt att tillhandahålla våra tjänster, eller tills du har begärt att dina uppgifter ska raderas - beroende på vilket som kommer först. Därefter kommer din data att raderas eller anonymiseras. Tidsperioden för denna process bestäms av olika faktorer som beror på uppgifternas innehåll och syfte, varför de samlas in, hur de behandlas och enligt relevanta lagliga eller operativa premisser. Dina kreditkortsuppgifter sparas i en månad efter en avslutad coaching-prenumeration.

 1. Hur delas denna information?

Din kontaktinformation är tillgänglig för oss och all ansluten säljpersonal som hjälper till med försäljningsprocessen. Vi tillhandahåller information och innehåll till tjänsteleverantörer, såsom Lenus eHealth och Stripe, som stöder vår verksamhet genom att tillhandahålla tekniska infrastrukturtjänster, analysera produktprestanda, tillhandahålla teknisk hjälp och underlätta betalningar.
Ingen av din data säljs till tredjepartsleverantörer och det kommer det aldrig till att ske.
Vi delar information till brottsbekämpning som svar på juridiska förfrågningar.

 1. Vilken är vår rättsliga grund för behandling av dina uppgifter?

Vi lagrar och behandlar personuppgifter för att tillhandahålla en skräddarsydd och effektiv produkt till dig. All bearbetning är lagligt baserad på ett av följande kriterier:

 • För att anpassa din produkt, skicka fakturor och mer.
 • För att uppfylla våra juridiska skyldigheter för finansiell spårbarhet när det gäller redovisning och bokföring.
 • Att göra statistik för att fastställa effektiviteten hos våra produkter, vilket vi har ett legitimt intresse i att förbättra.

 • Vilka är mina rättigheter?

 • Att få insikt i exakt vilken personlig information vi lagrar om dig.

 • Att justera felaktigt lagrad personlig information.
 • Att be om begränsad användning av personlig information.
 • Att begära att personlig information raderas när den inte längre behövs.
 • Att få ut all din personliga information om du vill.

 • Hur kan du utöva dina rättigheter enligt GDPR?

Skicka ett mejl till gdpr@lenus.io.